Politica de confidențialitate a portalului de recrutare în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679

Operator de date și responsabil cu protecția datelor


Vă informăm prin prezenta că, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR”), Sofidel România SA, cu sediul social in Călărași, Str. București, nr. 358, 910058, România - în calitate de operator de date (denumit în continuare „Operator de date”) - care poate fi contactat la adresa de e-mail: [email protected]- va prelucra datele dvs. personale colectate prin intermediul Portalului de recrutare a factorilor de succes ( denumit în continuare „Portal”).


Operatorul de date a numit un responsabil cu protecția datelor (denumit în continuare „DPO”), care poate fi contactat la adresa: [email protected].


Categorii de date prelucrate


Datele procesate de operatorul de date pot include:


1) Date obișnuite, cum ar fi, cu titlu de exemplu, detalii personale (de exemplu, prenume, prenume, data nașterii, adresă, imagine, sex, cod fiscal etc.), detalii de contact (de exemplu, telefon fix și / sau număr de telefon mobil , adresa de e-mail etc.), detaliile profesionale și profesionale și orice alte informații conținute în curriculum vitae pe care le-ați trimis;


2) Dacă este cazul și, în orice caz, în limitele cerințelor legislației aplicabile, datele aparținând „categoriilor speciale” menționate la art. 9 (1) din GDPR (adică date care dezvăluie origine rasială sau etnică, credințe religioase sau filosofice, opinii politice, apartenența la partide politice, apartenența la sindicate, asociații sau organizații cu caracter religios sau filosofic, date biometrice sau genetice starea de sănătate (de exemplu, apartenența la „categorii protejate”) sau date privind viața sexuală sau orientarea persoanei).


Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi definite împreună mai jos, pe scurt, ca „date cu caracter personal”.


Vă informăm prin prezenta că, dacă decideți să furnizați date aparținând categoriilor speciale menționate la art. 9 (1) din GDPR pe care operatorul de date nu trebuie să o prelucreze în conformitate cu obligațiile de reglementare la care este supus sau datele cu caracter personal care nu sunt relevante pentru scopurile urmărite, operatorul de date se va abține de la prelucrarea acestor date. Din acest motiv, vă rugăm să nu furnizați acest tip de informații decât dacă este strict necesar să faceți acest lucru.


De asemenea, este posibil să oferiți voluntar operatorului de date - în cadrul procedurii de mai sus - date referitoare la terți. Dorim să vă informăm că, în legătură cu astfel de cazuri, sunteți operatorul de date independent cu toate obligațiile și responsabilitățile prevăzute de lege. În acest sens, veți menține operatorul de date inofensiv în sensul cel mai larg posibil împotriva oricărui litigiu, reclamație sau despăgubire pentru daunele rezultate în urma unei astfel de prelucrări etc. comunicare spontană cu încălcarea normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care furnizați sau prelucrați în alt mod datele cu caracter personal ale unor terți, garantați de acum - acceptând orice răspundere conexă - că acest caz special de prelucrare se bazează pe o bază legală adecvată care legitimează prelucrarea informațiilor în cauză.


Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal


Datele dvs. personale vor fi colectate și prelucrate, fără cerința consimțământului dvs. specific, pentru a evalua adecvarea profilului dvs. pentru funcții deschise pentru care ați depus o cerere și, în general, pentru a gestiona procedurile de selecție a personalului și pentru a vă contacta în ordine pentru a programa orice interviuri care ar putea fi necesare („scopul gestionării cererii dvs.”) în conformitate cu art. 6 (1) (b) și (f) și 9 (2) (b) din GDPR, adică în executarea măsurilor precontractuale adoptate la cererea dvs. și pe baza interesului legitim al operatorului de date.


Furnizarea datelor dvs. personale în scopul indicat mai sus este opțională, dar, dacă refuzati, acest lucru va face imposibila evaluarea profilului dumneavoastra pentru a programa interviuri.


Odată furnizate, datele dvs. personale pot fi prelucrate și în următoarele scopuri:


a) să vă contacteze pentru a vă propune posturi deschise pentru care nu ați candidat, dar care corespund profilului dvs. („scopul gestionării pozițiilor deschise”) în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR, adică pe baza interesului legitim al operatorului de date;


b) să îndeplinească orice obligații legale la care este supus operatorul de date în temeiul art. 6 (1) (c) și 9 (2) (b) din GDPR („scopul conformității”);


c) să se apere împotriva oricăror cereri legale în temeiul art. 6 (1) (f) și 9 (2) (f) din GDPR („scopul apărării în instanță”).


De asemenea, dorim să vă informăm că, pe baza interesului legitim pe care operatorul de date a constatat-o ​​ca urmare a echilibrării intereselor efectuate în conformitate cu art. 6 (1) (f) și considerentul 48 din GDPR, datele dvs. personale vor fi partajate, în scopuri administrative interne, cu Sofidel Spa, în calitatea sa de societate-mamă și de operator de date independent („scopul schimbului de date cu societatea-mamă) în scopuri administrative interne ").


Păstrarea datelor cu caracter personal


Datele dvs. personale vor fi păstrate numai pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu principiile de minimizare a datelor și limitarea stocării menționate la art. 5 (1) (c) și (e) din GDPR. Mai exact, datele dvs. vor fi păstrate atât timp cât poziția pentru care ați candidat este deschisă și, în orice caz, nu mai mult de 1 an de la depunerea cererii dvs. La sfârșitul acestei perioade, datele dvs. vor fi șterse definitiv. Operatorul de date își rezervă totuși dreptul de a vă păstra datele atât timp cât este necesar pentru a respecta obligațiile de reglementare la care este supus sau pentru a îndeplini orice cerințe de apărare.


Destinatari


Datele dvs. pot fi partajate cu:


1. Subiecții care acționează de obicei ca prelucrători de date în conformitate cu art. 28 din GDPR (de exemplu, furnizorul portalului);


2. Personalul numit pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 29 din GDPR;


3. Subiecți, entități sau autorități, operatori de date independenți, cărora le este obligatoriu să comunice datele dvs. personale în conformitate cu prevederile legii sau cu ordinele autorităților;


4. Sofidel Spa, în calitatea sa de companie-mamă și operator independent de date, în scopul partajării datelor în scopuri administrative interne.


Lista actualizată și completă a procesatorilor este disponibilă de la operatorul de date și poate fi solicitată la adresele specificate mai sus.


Transferul de date în afara UE


Datele personale nu vor fi transferate în afara teritoriului Uniunii Europene.


Drepturile dvs. de confidențialitate


Aveți dreptul de a vă accesa datele în orice moment, în conformitate cu articolele 15-22 din GDPR. În special, puteți solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestor date în cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, vă retrageți consimțământul sau obțineți portabilitatea datelor referitoare la dvs. în cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR.


Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. în temeiul art. 21 din GDPR, oferind dovezi ale motivelor obiecției dvs. Operatorul de date își rezervă dreptul de a evalua solicitarea dvs., care nu va fi acceptată în cazul în care există motive legitime pentru prelucrare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile.


Solicitările trebuie făcute în scris și trimise către operatorul de date sau către RPD la adresele de mai sus.


Dacă credeți că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal efectuată de către operatorul de date încalcă prevederile GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Română pentru Protecția Datelor, astfel cum este prevăzut la art. 77 din GDPR sau pentru a întreprinde acțiuni legale corespunzătoare (Art. 79 din GDPR).


Vă rugăm să rețineți că puteți elimina orice date sensibile din CV, deoarece nu sunteți obligat să ni le comunicați. Cu toate acestea, dacă credeți că aceste informații sunt necesare pentru cererea dvs. și operatorul de date nu poate prelucra astfel de date în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) sau articolul 9 alineatul (2) litera (f) trebuie să consimțiți la prelucrarea datelor, altfel nu vom putea pentru a vă procesa datele.


Operatorul de date